Страница за проверка на валидността на числата в протокол на СИК
за гласуване в страната и чужбина
в изборите на 2 април 2023

(Важно: НЕ Е официален протокол на СИК. НЕ служи за записване или изпращане на протокол. НЕ отменя отговорността на СИК за коректен протокол)

от Красимир Гаджоков, Стефан Манов,  2023. Безвъзмездно в обществена полза. Свободно ползване.

Оставете празни кутийките, в които трябва да се попълва нула, или не трябва да се попълва нищо.
С мобилен телефон, за по-голяма видимост: разположете хоризонтално.
Подробно за страницата и как да работите с нея:

Посещението на тази страница и въведената в нея информация не се изпраща/записва никъде.

Стъпка 1: Изберете вид протокол според това в която държава е секцията:Стъпка 2: Изберете вид протокол според начина на гласуване:
ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК (впишете числото по т. 3 от протокола за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК)

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:

1. Брой на избирателите в избирателния списък при предаването му на СИК

Впишете числото по т. 4 от протокола за предаване и приемане на избирателния списък

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък в изборния ден

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата)

КОНТРОЛИ:


ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:

4. Бюлетини извън избирателната кутия


а) брой на неизползваните бюлетини

б) общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана)

Бюлетините по т. 4, букви „а“ и „б“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете!


ЧАСТ ІІ

Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:

5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини

КОНТРОЛИ:

6. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на бюлетините, които не са по установен образец за съответния изборен район; в които има вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци; не съдържат два печата на съответната СИК; вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят; отразеният вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или „V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно квадратче за гласуване; не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини).

7. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2)

7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети

7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“

КОНТРОЛИ:


8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция/
имената на независимия кандидат

Действи-
телни гласове

КОНТРОЛИ:


ЛИСТ 2

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

(в изпълнение на чл. 281, ал. 2 ИК)

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ


Наименование на партия/коалиция

Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция

КОНТРОЛИ:


ЛИСТ 2.2

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ОТ ГЛАСУВАНЕТО С БЮЛЕТИНИ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

(в изпълнение на чл. 281, ал. 2 ИК)

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ


Наименование на партия/коалиция

Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция

КОНТРОЛИ:

Броят на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под колонката със съответния номер на кандидата от листата на партията/коалицията.

Броят на гласовете за партията/коалицията без отбелязано предпочитание (преференция) се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под надписа „без преференции“. За целта от броя на действителните гласове за партията/коалицията се изважда сумата на всички подадени предпочитания (преференции).

Тази страница извършва автоматична проверка на съответните контроли, намиращи се в протокола. Същите тези контроли са изредени и по-долу за справка. Проверката им е изискване към СИК при определяне на изборните резултати:версия 2023-03-19-r01